Dolewka Zofia, Kondycja finansowa spółek w gospodarce odpadami komunalnymi w miastach wojewódzkich

Artykuły
Opublikowano: FK 2022/4/59-71
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kondycja finansowa spółek w gospodarce odpadami komunalnymi w miastach wojewódzkich

Przedmiotem artykułu jest problematyka ekonomiczno-finansowa spółek handlowych prowadzących działalność w branży gospodarki odpadami komunalnymi. Do tej pory uważano, że działalność ta jest rentowna i prowadzona w warunkach konkurencji rynkowej. Reforma systemu gospodarki odpadami komunalnymi wprowadziła istotne zmiany w tej dziedzinie, m.in. wymuszone uczestnictwem w Unii Europejskiej. Spowodowało to konieczność nowej organizacji systemu i zmianę charakteru rynku gospodarki odpadami. Procesy zmian wpłynęły również na przedsiębiorstwa prowadzące działalność w tej branży w zakresie zarówno dostosowania infrastruktury specjalistycznej do nowych standardów obsługi (niezbędne inwestycje), jak i kształtowania się ich kondycji finansowo-ekonomicznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX