Cieślak Rafał, Koncesja na roboty budowlane lub usługi - nowe czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/1-2/122-135
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koncesja na roboty budowlane lub usługi - nowe czyny naruszające dyscyplinę finansów publicznych

Nowa ustawa o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi wprowadziła istotne zmiany w przepisach dotyczących odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W rezultacie, istotnie został poszerzony katalog czynów stanowiących naruszenie dyscypliny. Uwagę zwraca znaczne zbliżenie zasad zawierania umów koncesji do systemu zamówień publicznych. Zasada swobody zamawiającego w zakresie organizacji postępowań koncesyjnych, przejawiająca się w znacznej elastyczności przygotowywania takich procedur, budzi pewne wątpliwości interpretacyjne. Celem artykułu jest omówienie nowych rozwiązań prawnych w tym zakresie.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX