Krzykalska Zuzanna, Koncepcja natury rzeczy w metodzie konstrukcji prawniczej Gustawa Radbrucha a założenia pozytywizmu prawniczego

Artykuły
Opublikowano: AFP 2021/4/45-57
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koncepcja natury rzeczy w metodzie konstrukcji prawniczej Gustawa Radbrucha a założenia pozytywizmu prawniczego

1.Wprowadzenie

Celem artykułu jest wykazanie, że koncepcja natury rzeczy w metodzie konstrukcji prawniczej Gustawa Radbrucha nie wykracza w swoich założeniach teoretycznych poza tezy pozytywizmu prawniczego, a w szczególności nie pozostaje w sprzeczności z tezami o relatywizmie wartości oraz o dualizmie bytu i powinności. Instrumenty pojęciowe współczesnej filozofii pozwalają zinterpretować tę teorię jako teorię instytucji prawnych (będących artefaktami społecznymi), która zakłada esencjalizm ontologiczny w kwestii niektórych instytucji społecznych. Taka parafraza pozwala odeprzeć zarzuty o prawnonaturalne implikacje teorii konstrukcji prawniczej G. Radbrucha oraz wesprzeć tezę o jej użyteczności dla współczesnej filozofii prawa.

W dyskursie prawniczym, zwłaszcza podczas uzasadniania twierdzeń o prawie obowiązującym, używa się figury argumentacyjnej „natury rzeczy” . Twierdzeniom o prawie przypisuje się wiarygodność uzasadniając, że wynikają one właśnie z natury rzeczy bądź z natury danej instytucji....

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX