Koncepcja bonusu deweloperskiego - OpenLEX

Gdesz Mirosław, Koncepcja bonusu deweloperskiego

Artykuły
Opublikowano: FK 2018/6/75-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Koncepcja bonusu deweloperskiego

W artykule przedstawiono koncepcję rozłożenia części kosztów urbanizacji poprzez mechanizm określony jako bonus deweloperski. Jego idea polega na możliwości zwiększenia wielkości zabudowy ponad parametry określone w planie czy decyzji lokalizacyjnej w zamian za zobowiązanie się inwestora do przekazania gminie określonej liczby mieszkań lub infrastruktury publicznej. Mechanizm ten mógłby zostać wykorzystany w celu powiększenia zasobu mieszkaniowego gminy i daje on szanse właściwe alokacji dóbr w ramach zagospodarowania przestrzeni urbanistycznej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX