Budzeń Daniel, Edwarczyk Bartosz, Marchewka-Bartkowiak Kamilla, Koncepcja ALM (ang. asset and liability management) - diagnoza i analiza wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce

Artykuły
Opublikowano: ST 2022/1-2/8-25
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Koncepcja ALM (ang. asset and liability management) - diagnoza i analiza wykorzystania w jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce

Koncepcja zarządzania aktywami i pasywami (ang. asset and liability management – ALM) stosowana jest w sektorze publicznym w wielu krajach. Celem artykułu jest przedstawienie wyników przeprowadzonej przez autorów diagnozy oraz analizy możliwości wdrożenia koncepcji ALM w jednostkach sektora samorządowego w Polsce. W artykule wykorzystano kilka metod badawczych, w tym analizę literaturową i dokumentacyjną, badanie ankietowe oraz analizę empiryczną (statystyczną). W wyniku badania autorzy stwierdzili, że istnieje podstawa, ale także potrzeba zastosowania koordynacyjnego podejścia bilansowego do zarządzania majątkiem i długiem lokalnym z wykorzystaniem ujęcia strategicznego. Wprowadzenie koncepcji ALM jest także możliwe dzięki wykorzystaniu informacji i danych z obecnej sprawozdawczości budżetowej i finansowej, co powinno przyczynić się do zwiększenia efektywności działań zarządczych oraz większej skuteczności decyzyjnej władz lokalnych. Koncepcja ALM może także stanowić podstawę do zastosowania nowych lub wprowadzenia komplementarnych reguł finansowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX