Stańczuk Anna, Komunikacja zamawiającego z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli rewolucja pod umiarkowaną kontrolą

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/12/88-101
Autor:
Rodzaj: artykuł

Komunikacja zamawiającego z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej, czyli rewolucja pod umiarkowaną kontrolą

Słowa kluczowe: elektronizacja zamówień publicznych, środki komunikacji elektronicznej, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, kwalifikowany podpis elektroniczny, katalogi elektroniczne

1.Źródła elektronizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Podstawą wprowadzenia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są dyrektywy unijne, których postanowienia zaimplementowano do ustawy – Prawo zamówień publicznych . Chodzi o tzw. dyrektywę klasyczną (czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, uchylającą dyrektywę 2004/18/WE ) oraz tzw. dyrektywę sektorową (czyli dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającą dyrektywę 2004/17/WE ).

Lektura motywu 52 dyrektywy klasycznej ukazuje cel, jaki przyświeca wprowadzeniu elektronicznej komunikacji w kontaktach zamawiających z wykonawcami. Mianowicie elektroniczne środki...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX