Kalisz Anna, Zienkiewicz Adam, Kompetencje mediacyjne sędziego w zakresie polubownego rozwiązywania spraw cywilnych (uwagi na tle nowelizacji k.p.c.)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/10/90-105
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kompetencje mediacyjne sędziego w zakresie polubownego rozwiązywania spraw cywilnych (uwagi na tle nowelizacji k.p.c.)

1. Wprowadzenie. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi na kompetencje mediacyjne sędziów oraz na prowadzone przez nich czynności mediacyjne w zakresie polubownego rozwiązywania sporów cywilnych. Tło rozważań stanowią regulacje wprowadzone 7.11.2019 r. do polskiej procedury cywilnej przez ustawę z 4.07.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa) . Warto jednak zastrzec, że artykuł nie stanowi próby kompleksowej oceny tej nowelizacji, a jedynie koncentruje się na zamiarze ustawodawcy i omówieniu głównych regulacji w zakresie poszerzającym tytułowe kompetencje mediacyjne sędziów oraz na próbie identyfikacji katalogu podstawowej wiedzy i umiejętności, ułatwiających ich efektywną realizację.

Określenia użyte w tytule tylko pozornie brzmią oksymoronicznie, zgodnie bowiem z ratio legis nowelizacji kompetencje te powinny być rozwijane i zyskiwać na znaczeniu. Pomimo że utrzymana została reguła wyrażona w art. 1832 § 2k.p.c., że mediatorem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX