Rybicki Paweł, Kompetencje biegłych sądowych - narzędzia oceny, ocena narzędzi

Artykuły
Opublikowano: KRS 2015/3/35-44
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kompetencje biegłych sądowych - narzędzia oceny, ocena narzędzi

1.Wprowadzenie

Przewlekłość postępowań karnych jest w Polsce realnym i poważnym problemem społecznym. W reakcji na tę sytuację Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawą z 27.09.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw wprowadził zasadnicze zmiany w procedurze karnej, których celem jest między innymi zaktywizowanie stron procesowych. W praktyce oznacza to większą niż dotychczas konieczność wykorzystywania przez strony dowodów pochodzących z opinii biegłych sądowych. Wprowadzona w życie 1.07.2015 r. nowelizacja procesu karnego, która ma w założeniach doprowadzić do skrócenia czasu trwania postępowań, nie rozwiązuje jednak innego istniejącego od lat problemu, z jakim boryka się wymiar sprawiedliwości, czyli nieefektywnego systemu biegłych.

Według różnych źródeł w Polsce jest od 15 000 do 18 000 biegłych sądowych wpisanych na listy prowadzone przez prezesów sądów okręgowych. Do tego trzeba doliczyć także osoby występujące w postępowaniach przygotowawczych i przed...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX