Ostapski Adam, Kompetencja rady gminy do ustalania stref wolnych od dymu tytoniowego

Artykuły
Opublikowano: ST 2009/6/63-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kompetencja rady gminy do ustalania stref wolnych od dymu tytoniowego

Artykuł ma na celu ukazanie zakresu swobody regulacyjnej rady gminy w ustalaniu stref wolnych od dymu tytoniowego. Analizowana kompetencja jest przykładem działalności policyjnej administracji publicznej, jako że służy wprowadzeniu zakazu zachowania się - formułowanego w interesie publicznym - ze względu na ochronę zdrowia oraz zapewnienie bezpieczeństwa zbiorowego. Autor podjął próbę określenia charakteru prawnego przedmiotowej uchwały oraz skutków bezczynności prawodawczej rady gminy w tym zakresie. Zajął się także kwestią zakazu regulowania tej materii w drodze aktu prawa miejscowego statutowego. W artykule zawarto postulat większego zaangażowania się gmin w ochronę mieszkańców przed biernym paleniem, wskazując jednocześnie, że docelowym rozwiązaniem tej kwestii powinno być poszerzenie katalogu obiektów, miejsc czy obszarów objętych zakazem palenia wyrobów tytoniowych zawartego w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX