Ślęzak Piotr, Komercyjne wykorzystanie wizerunku

Artykuły
Opublikowano: ZNUJ. PPWI 2019/4/40-52
Autor:
Rodzaj: artykuł

Komercyjne wykorzystanie wizerunku

Słowa kluczowe: wizerunek, merchandising, endorsement, sponsoring, impresariat

1.Wprowadzenie

Problematyka prawa do wizerunku zyskuje w ostatnich latach coraz większe znaczenie i staje się przedmiotem wielu wypowiedzi judykatury oraz doktryny. Jest to, jak się wydaje, konsekwencją coraz powszechniejszego zjawiska komercjalizacji dóbr osobistych w tym wizerunku. Niniejszy tekst stanowi próbę autorskiego spojrzenia na aspekty prawne tego zjawiska.

Ludzie od wieków wykazują zainteresowanie cudzymi wizerunkami. Zainteresowanie to przejawiało się w wykorzystywaniu wizerunku osób trzecich w działalności twórczej . Ciało człowieka mogło też być swego rodzaju płaszczyzną dla działań artystycznych . Tak więc korzystanie z cudzego wizerunku mogło mieć podtekst estetyczny. Wizerunki funkcjonowały zarówno w przestrzeni prywatnej , jak i publicznej . Pomysł wykorzystania cudzego wizerunku w celu generowania zysku jest stosunkowo nowy – w latach 50. XX w. zaczęto tworzyć przekazy komercyjne, promujące określony...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX