Jastrzębski Jacek, Klauzule indemnifikacyjne w prawie polskim

Artykuły
Opublikowano: PPH 2017/6/5-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzule indemnifikacyjne w prawie polskim

Umowy zawierane w obrocie gospodarczym coraz częściej wykorzystują konstrukcje prawne właściwe obcym porządkom – w szczególności common law – które niekoniecznie mają bezpośrednie odpowiedniki w prawie polskim . Jednym z przykładów takich konstrukcji umownych są tzw. klauzule indemnifikacyjne . W związku z anglosaskim rodowodem tej stosunkowo nowej z polskiego punktu widzenia koncepcji i ugruntowaną dogmatyką jej dotyczącą w prawie angielskim i amerykańskim powstają z jednej strony interesujące pytania badawcze, a z drugiej strony – możliwości poszukiwania odpowiedzi w porządkach prawnych, w których wykształciły się omawiane konstrukcje umowne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX