Łolik Marcin, Klauzule indemnifikacyjne w praktyce obrotu gospodarczego

Artykuły
Opublikowano: PPH 2016/6/11-18
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzule indemnifikacyjne w praktyce obrotu gospodarczego

Nieodzowną częścią współczesnej praktyki kontraktowej są klauzule indemnifikacyjne , które mają za zadanie niwelowanie różnego rodzaju ryzyka związanego z daną relacją handlową, jak również wprowadzanie jasnego podziału odpowiedzialności za określone zdarzenia pomiędzy stronami kontraktu. Jak wiele instytucji współczesnej praktyki obrotu , także i te zostały transponowane na grunt polski z obcych systemów prawnych (głównie chodzi o systemy common law ). W niniejszym artykule zostaną omówione najważniejsze cechy tych postanowień umownych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX