Artykuły
Opublikowano: PiP 2016/8/3-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzule generalne w ordynacji podatkowej

1. Jednym z podstawowych warunków skutecznego stosowania prawa jest jego elastyczność. Mogą temu służyć regulacje, których normatywny kształt zapewni związek między prawem a stosunkami społecznymi oraz zachodzącymi w nich zmianami. Rozwój stosunków społecznych, a zwłaszcza gospodarczych powoduje, że ustawodawca tworzy coraz więcej przepisów prawnych. Gałęzią prawa, która wyjątkowo często ulega zmianom, jest prawo podatkowe. Wynika to przede wszystkim z jego istoty i dużego znaczenia w zaspokajaniu potrzeb finansowych państwa. Zmiany regulacji prawa podatkowego uzależnione są od różnorodnych zjawisk gospodarczych, a także świadomości prawnej społeczeństwa i jego oczekiwań. Jednak zarówno tworzenie nowych unormowań, jak i modyfikacja już istniejących nie przyczyniają się do zwiększenia skuteczności prawa podatkowego. Przeciwwagę dla licznych i szczegółowych zmian prawa podatkowego mogą stanowić próby ustabilizowania i uelastycznienia treści przepisów prawnych składających się na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?