Suwara Ewa, Klauzula wzajemnej pomocy i wsparcia zawarta w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej

Artykuły
Opublikowano: PiP 2018/7/91-107
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzula wzajemnej pomocy i wsparcia zawarta w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej

1. Wprowadzenie*. Jednym z celów reformy traktatowej przeprowadzonej przyjęciem Traktatu z Lizbony było m.in. wzmocnienie roli Unii Europejskiej (UE) na arenie międzynarodowej i zwiększenie współpracy między państwami członkowskimi w sytuacji zagrożenia. Jednym z instrumentów przewidzianych do realizacji tego celu w obszarze bezpieczeństwa i obronności jest tzw. klauzula wzajemnej pomocy i wsparcia zawarta w art. 42 ust. 7 Traktatu o Unii Europejskiej (TUE) .

Po raz pierwszy państwo członkowskie UE odwołało się do niej w listopadzie 2015 r. Zobowiązuje ona wszystkie państwa członkowskie UE do wzajemnej pomocy i wsparcia w sytuacji zbrojnej napaści na jedno z nich. Chociaż dopiero na mocy Traktatu z Lizbony powyższe zobowiązanie jest prawnie wiążące względem wszystkich państw członkowskich UE, to pierwotny kształt tego przepisu można odnaleźć w Traktacie o Unii Zachodnioeuropejskiej i regulacjach prawnych z połowy ubiegłego wieku .

Niniejszy artykuł podejmuje próbę przedstawienia...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX