Brzozowski Adam, Klauzula rebus sic stantibus – dyspozytywna czy imperatywna?

Artykuły
Opublikowano: PiP 2023/8/152-157
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzula rebus sic stantibus – dyspozytywna czy imperatywna?

Z wielkim zainteresowaniem przeczytałem drugą już polemikę M. Kalińskiego z moimi wypowiedziami poświęconymi regulacji klauzuli rebus sic stantibus. Zdaję sobie sprawę, że kierując do „Państwa i Prawa” ponowną replikę, jestem bliski nadużycia cierpliwości jego czytelników – wszak to piąta odsłona w naszej wymianie poglądów na łamach tego czasopisma . Jeżeli więc to czynię, to pod wpływem przekonania, że dotychczasowe nasze wypowiedzi pozwalają już na zidentyfikowanie zasadniczej osi sporu, a ponadto dlatego, że w swojej kolejnej polemice M. Kaliński podnosi dwie nowe, bardzo istotne kwestie, do których trudno byłoby się nie ustosunkować.

Potrzebę odniesienia się do tych zagadnień uzasadnia ponadto otaczająca nas rzeczywistość – dynamicznie zmieniająca się na naszych oczach sytuacja społeczno-gospodarcza i polityczna oraz konsekwencje tych zmian w zakresie warunków funkcjonowania obrotu prywatnoprawnego. W tym świetle, obok argumentów związanych z kontrowersjami dotyczącymi wykładni ar...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX