Artykuły
Opublikowano: PP 2014/12/15-17
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - czy jest zagrożeniem dla podatników?

Trwają konsultacje rządowe dotyczące projektu ustawy o zmianie ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw. Zmianą, którą można oceniać jako najbardziej doniosłą, a która została zaproponowana w ramach przedmiotowego projektu, jest wprowadzenie tzw. klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania. W świetle projektowanych przepisów klauzula miałaby zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. Klauzula ma na celu umożliwić Ministerstwu Finansów kwestionowanie skutków podatkowych legalnych działań podatników, które prowadzą do osiągnięcia korzyści podatkowej, a które – w świetle omawianych regulacji – będą mogły zostać uznane za unikanie opodatkowania. W przypadku stwierdzenia, że działanie podatnika było unikaniem opodatkowania, a zastosowana przez podatnika konstrukcja prawna była nieadekwatna do zamierzonego celu gospodarczego, Ministerstwo Finansów przypisze działaniom podatnika skutki innej czynności prawnej, którą w danych okolicznościach uzna za najbardziej odpowiednią i adekwatną. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie: czy takie regulacje mogą być zagrożeniem dla podatników, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?