Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania - OpenLEX

Tomaszewski Krzysztof, Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania

Artykuły
Opublikowano: PiP 2019/4/68-78
Autor:
Rodzaj: artykuł

Klastry energii w Polsce – w kierunku poprawy bezpieczeństwa energetycznego. Koncepcje i uwarunkowania

1. Wprowadzenie. W warunkach procesu międzynarodowej globalizacji oraz integracji gospodarczej pojawiają się nowe wyzwania dla państw oraz podmiotów gospodarczych. Państwa stoją w obliczu transferu kompetencji na poziom ponadnarodowy . Muszą godzić się z faktem, że należy podzielić się kompetencjami z organizacjami ponadnarodowymi oraz podmiotami działającymi na tzw. poziomie subnarodowym (np. z regionami). Koncepcja zarządzania na wielu poziomach (multi-level governance) stanowiła jeszcze w drugiej połowie XX w. wyzwanie w odniesieniu do złożonych systemów transnarodowych, współcześnie jest ona conditio sine qua non efektywnego działania w warunkach złożonej rzeczywistości politycznej, społecznej i ekonomicznej . Z punktu widzenia podmiotów gospodarczych ta nowa rzeczywistość oznacza funkcjonowanie w warunkach wysokiej konkurencyjności. Wiąże się to z permanentną potrzebą doskonalenia procesów produkcji i zarządzania, aby zachować udział w rynku lub dążyć do jego powiększenia oraz...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX