Bodio Joanna, Graliński Wojciech, Kilka uwag o statusie radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

Artykuły
Opublikowano: PS 2017/11-12/153-166
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag o statusie radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej

1.Wstęp

Rok 2016 był dla Prokuratorii Generalnej szczególny: obchodzono w nim dwusetną rocznicę utworzenia tego organu w Królestwie Polskim , setną rocznicę krótkotrwałego (a związanego z sytuacją podczas pierwszej wojny światowej) zaprzestania jej działalności oraz dziesiątą rocznicę wznowienia jej działalności w Trzeciej Rzeczypospolitej . Wreszcie uchwalono ustawę z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej , który to organ – w myśl art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy o PGRP – przejął dotychczasowe zadania Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej w porównaniu z ustawą o PGSP wprowadziła zmiany w osobach uprawnionych do dokonywania czynności procesowych w imieniu Prokuratorii Generalnej. Zrezygnowano ze stanowiska starszego radcy Prokuratorii Generalnej, wprowadzono zaś stanowisko referendarza.

2.Rys historyczny

W Prokuratorii Generalnej Królestwa Polskiego stanowiska prokuratora generalnego, radcy oraz sekretarza generalnego mogły...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX