Kilka uwag o modelu kontroli zaniechania ścigania - OpenLEX

Kowalczyk Artur, Kilka uwag o modelu kontroli zaniechania ścigania

Artykuły
Opublikowano: PS 2020/9/82-97
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag o modelu kontroli zaniechania ścigania

Słowa kluczowe: postępowanie karne, zaniechanie ścigania, kontrola postępowania przygotowawczego, zasada legalizmu

1.Wstęp

Nowelizacją Kodeksu postępowania karnego , która weszła w życie 5.10.2019 r., wprowadzono istotne zmiany w zakresie trybu kontroli trafności postanowień o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania karnego. Polegają one na częściowym przywróceniu takiego modelu kontroli, jaki występował w procedurze karnej do 2007 r., kiedy to decyzja prokuratora o zaniechaniu ścigania poddana była kontroli nie tylko ze strony sądu, lecz również – w pierwszej kolejności – ze strony prokuratora nadrzędnego nad tym, który prowadził lub nadzorował postępowanie przygotowawcze. Jak zaznaczono, powrót do tego rozwiązania ma jednak charakter częściowy, bowiem pośrednie ogniwo kontroli w osobie prokuratora nadrzędnego pojawia się obecnie wyłącznie w odniesieniu do powtórnej decyzji o odmowie wszczęcia bądź umorzeniu postępowania, bezpośrednio poprzedzającej możliwość wniesienia subsydiarnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX