Wirski Jakub, Kilka uwag o minimalnym podatku dochodowym

Artykuły
Opublikowano: PP 2022/4/17-23
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag o minimalnym podatku dochodowym

W dniu 1.01.2022 r. weszły w życie przepisy o instytucji nazwanej przez ustawodawcę „minimalnym podatkiem dochodowym” – dalej MPD. Stanowią one element „pakietu” ustawodawczego zwanego Polskim Ładem . Z uwagi na konstrukcję (zakładającą m.in. zapłatę podatku, wynoszącego 0,4% przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych) MPD będzie niebagatelnym obciążeniem dla podmiotów go opłacających. Niniejszy artykuł stanowi komentarz do wybranych aspektów MPD. W artykule poruszono w szczególności kwestię interpretacji przepisów wyłączających obowiązek zapłaty tej daniny, jak również zasygnalizowano wątpliwości co do zgodności przepisów o MPD z unijną zasadą swobody przedsiębiorczości.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX