Artykuły
Opublikowano: ZNUJ 2018/2/137-142
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag o fenomenie ekonomii współdzielenia w kontekście idei Open Science i narzędzi Creative Commons

Tempora mutantur et nos mutamur in illis

(cesarz rzymski Lothar I (795–855)

Słowa kluczowe: konsumpcja kolaboratywna, ekonomia współdzielenia, licencje Creative Commons, wolna kultura, otwarty dostęp

Wśród najistotniejszych przyczyn kryzysu ekonomicznego z 2007 r., kryzysu, który dał początek długotrwałej globalnej recesji, wskazuje się nadmierną konsumpcję (konsumpcjonizm ), finansowaną przeważnie z kredytów i pożyczek udzielanych przez banki, często bez wnikliwej analizy zdolności kredytowej klientów. Wspomniany kryzys gospodarczy, skutkujący upadłością bankowych gigantów (Lehman Brothers, Washington Mutual), oraz następująca po nim głęboka recesja stały się podstawowymi przyczynami przeprowadzonej przez instytucje kredytowe gruntownej zmiany polityki kredytowej. Znacznie surowsze wymagania w odniesieniu do oceny zdolności kredytowej klientów przyniosły zdecydowane zmniejszenie liczby udzielanych kredytów i pożyczek, a w konsekwencji albo spadek konsumpcji, albo upowszechnienie zjawiska...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?