Wyrozumska Anna, Kilka uwag na trzydziestolecie obowiązywania konwencji o ochronie praw człowieka w Polsce

Artykuły
Opublikowano: EPS 2023/11/21-32
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na trzydziestolecie obowiązywania konwencji o ochronie praw człowieka w Polsce

W artykule poruszono problematykę stosowania i rozumienia EKPC po trzydziestu latach od jej wejścia w życie w stosunku do Polski.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX