Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) - OpenLEX

Bujny Jędrzej, Ziemski Krystian, Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Artykuły
Opublikowano: ST 2015/12/25-33
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na temat zasadności ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast)

Problematyka ograniczenia kadencyjności wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) budzi spore emocje i kontrowersje zarówno prawnej, jak i politycznej proweniencji. Ewentualna decyzja w zakresie ograniczenia liczby pełnionych kadencji przez osoby pełniące funkcje organu wykonawczego gminy jest pozostawiona uznaniu prawodawcy, przy czym trzeba pamiętać, że z zasady kadencyjności organów samorządowych nie płyną żadne wyraźne nakazy bądź zakazy w poruszanej tutaj kwestii. Autorzy opowiadają się za pozostawieniem kwestii liczby kadencji w niezmienionym kształcie. Za takim stanowiskiem przemawia przede wszystkim pragnienie pozostawienia swobody wyboru mieszkańcom wspólnot samorządowych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX