Kilka uwag na temat ochrony infrastruktury krytycznej w internecie na tle dyrektywy NIS i jej transpozycji do polskiego... - OpenLEX

Siwicki Maciej, Kilka uwag na temat ochrony infrastruktury krytycznej w internecie na tle dyrektywy NIS i jej transpozycji do polskiego porządku prawnego

Artykuły
Opublikowano: EPS 2019/9/13-20
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na temat ochrony infrastruktury krytycznej w internecie na tle dyrektywy NIS i jej transpozycji do polskiego porządku prawnego

Autor porusza kwestię ochrony infrastruktury krytycznej w internecie ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwestie terminologiczne oraz obowiązki nakładane na dostawcę usług świadczonych w internecie związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i zarządzaniem ryzykami w wykorzystywanych przez nich sieciach i systemach informatycznych, a także z zapobieganiem i minimalizowaniem wpływu incydentów oraz z ich zgłaszaniem.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX