Kilka uwag na temat nieważności umów kredytu frankowego ze względu na wadliwość mechanizmu przeliczania zobowiązania stron na... - OpenLEX

Nowakowski Tobiasz, Kilka uwag na temat nieważności umów kredytu frankowego ze względu na wadliwość mechanizmu przeliczania zobowiązania stron na polskie złote i franki szwajcarskie

Artykuły
Opublikowano: PPH 2020/2/43-49
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka uwag na temat nieważności umów kredytu frankowego ze względu na wadliwość mechanizmu przeliczania zobowiązania stron na polskie złote i franki szwajcarskie

W opracowaniu autor stara się udzielić odpowiedzi na pytanie, czy prawo polskie dopuszcza nieważność umów o kredyt denominowany i indeksowany tylko z uwagi na wadliwość mechanizmu przeliczenia wartości zobowiązania. Problematyka ta pozostaje wciąż aktualna ze względu na niedawno zapadłe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości C-260/18, Dziubak . W swych analizach autor zwraca uwagę na konieczność rozstrzygania ważności umów kredytu na płaszczyźnie wykładni systemowej i funkcjonalnej. Podejmuje również próbę oceny ewentualnych skutków i zakresu potencjalnych roszczeń stron w razie stwierdzenia nieważności umowy przez sąd.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?