Paśnik Jerzy, Kilka refleksji o regulacji stanu epidemii jako sui generis pozakonstytucyjnego stanu nadzwyczajnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/11/69-85
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka refleksji o regulacji stanu epidemii jako sui generis pozakonstytucyjnego stanu nadzwyczajnego

Słowa kluczowe: epidemia koronawirusa, ustawodawstwo epidemiologiczne, stan klęski żywiołowej, ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela, dualizm ustawodawstwa, pozakonstytucyjny stan nadzwyczajny

1.Wprowadzenie

Jednym z nieoczekiwanych skutków trwającej już od kilku miesięcy w Polsce epidemii koronawirusa były polemiki pomiędzy przedstawicielami aktualnego obozu rządzącego a reprezentantami opozycji politycznej co do zasadności lub jej braku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej jako podstawy prawnej dla działania w tej sytuacji organów państwa.

Nie budzi też jakichkolwiek wątpliwości, że spór ten nie miał charakteru merytorycznego, ale wiązał się ściśle z faktem końca I kadencji ówcześnie urzędującego prezydenta i koniecznością przeprowadzenia wyborów na ten urząd, zaś wprowadzenie jakiegokolwiek stanu nadzwyczajnego termin ten przesuwało na nieokreśloną przyszłość, co w konsekwencji mogło rzutować na szanse wyborcze poszczególnych kandydatów. W rezultacie powyższego tylko uwarunkowania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX