Wagner Barbara, Kilka refleksji na temat sędziowskiego stanu spoczynku i nie tylko

Artykuły
Opublikowano: PS 2014/4/7-28
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kilka refleksji na temat sędziowskiego stanu spoczynku i nie tylko

I. Sędziowie nie podlegają systemowi ubezpieczeń społecznych. Nie podlegają, ponieważ ustrojodawca przewidział inny sposób ich zabezpieczenia przed skutkami ryzyk socjalnych, odmienny od modelu normatywnie zakwalifikowanego jako ubezpieczeniowy, któremu w doktrynie przypisuje się najczęściej - inna rzecz, czy trafnie - charakter powszechny. I nie tyle zostali z niego wyłączeni, ile nie zostali nim, świadomie i celowo, objęci. Z tego też zapewne względu ustawa systemowa , określając zakres podmiotowy ubezpieczeń społecznych, w ogóle nie wspomina - ani pozytywnie, ani negatywnie - o sędziach. O przeoczeniu czy pomyłce ustawodawcy nie może być mowy, zważywszy czas uchwalenia Konstytucji RP - 2 kwietnia 1997 r., oraz ustawy systemowej - 13 października 1998 r., a także uwzględniwszy wyraźne wyłączenie z zakresu podmiotowego ustawy systemowej rolników (co wydaje się oczywiste) i - jako pracowników - prokuratorów (co już tak oczywiste się nie wydaje), jak również objęcie, w jej pierwotnej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX