Kiedy przychód osiągany jest na terytorium Polski i należy pobrać podatek u źródła? - OpenLEX

Kotlarek Natalia, Napierała Tomasz, Kiedy przychód osiągany jest na terytorium Polski i należy pobrać podatek u źródła?

Artykuły
Opublikowano: PP 2015/4/35-39
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Kiedy przychód osiągany jest na terytorium Polski i należy pobrać podatek u źródła?

Zarówno ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych – dalej u.p.d.o.p., jak i ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – dalej u.p.d.o.f., zawierają przepisy dotyczące dochodów/przychodów „osiąganych na terytorium Polski”. Określenie to nie zostało w tych ustawach zdefiniowane i jest różnie interpretowane. Przepisy te mają istotne znaczenie – dotyczą one zasięgu jurysdykcji podatkowej Polski, np. przy ustalaniu zakresu opodatkowania tzw. podatkiem u źródła. W niniejszym artykule autorzy przedstawiają ukształtowane linie interpretacyjne, podejmują próbę wykładni wskazanego pojęcia oraz przedstawiają wnioski de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX