Brysiewicz Krzysztof, Kiedy przedsiębiorstwo jest powiązane - ubieganie się o środki europejskie przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2014/1/78-100
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kiedy przedsiębiorstwo jest powiązane - ubieganie się o środki europejskie przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

I.
Wstęp

Problematyka ustalania statusu mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (dalej: MSP), a w szczególności wpływu powiązań istniejących między nimi, na potrzeby aplikowania o środki europejskie ma niezwykle istotne znaczenie praktyczne, zarówno dla tych przedsiębiorców, którzy zamierzają ubiegać się o wsparcie ze środków europejskich, jak i dla tych, którzy już takowe otrzymali. Należy zauważyć, że brak przejrzystej dla przedsiębiorców definicji MSP wynika po części z faktu, iż kryteria ustalania statusu przedsiębiorstw, a w szczególności ich związków, zostały ukształtowane w dużej mierze w praktyce Komisji Europejskiej, a także w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości. Obok zatem przepisów wspólnotowych i regulacji krajowych odnoszących się do tego zagadnienia za nie tylko potrzebne, lecz także konieczne wypada uznać omówienie podstawowych judykatów zarówno Komisji, jak i Trybunału Sprawiedliwości w tej materii.

Warto zauważyć, że wadliwe określenie przez przedsiębiorcę statusu MSP może...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów dostęp testowy