Kiedy policja może żądać udostępnienia lokalu - OpenLEX

Kozłowska Marta, Kiedy policja może żądać udostępnienia lokalu

Artykuły
Opublikowano: CDZ./2
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kiedy policja może żądać udostępnienia lokalu

Kodeks postępowania karnego przyznaje organom procesowym prowadzącym postępowanie karne prawo żądania pomocy od osób prawnych i fizycznych. Kiedy osoby te mają obowiązek udzielenia takiej pomocy?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX