Kategoryzacja czasopism naukowych - OpenLEX

Błeszyński Jan, Kategoryzacja czasopism naukowych

Artykuły
Opublikowano: PiP 2013/11/33-45
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kategoryzacja czasopism naukowych

Regulacja dotycząca kategoryzacji czasopism naukowych dokonana została przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z 30 IV 2010 o zasadach finansowania nauki (dalej: u.z.f.n.). Przepis ten przewiduje dokonywanie kompleksowych ocen działalności naukowej i badawczo-rozwojowej jednostek naukowych na podstawie wyników oceny poziomu naukowego prowadzonych badań naukowych, prac rozwojowych oraz ich efektów w odniesieniu do standardów międzynarodowych i oceny działalności jednostki naukowej dla rozwoju nauki w skali międzynarodowej oraz wzrostu innowacyjności w skali kraju.

W art. 44 ust. 2 u.z.f.n. zawarta została delegacja do określenia kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i kompleksowej oceny jakości działalności naukowej. Na tej podstawie rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 VII 2012 w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym , określone zostały kryteria i tryb...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?