Kary i opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z użytkowaniem dróg w orzecznictwie sądów administracyjnych - OpenLEX

Kręcisz Wojciech, Kary i opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z użytkowaniem dróg w orzecznictwie sądów administracyjnych

Artykuły
Opublikowano: ZNSA 2014/2/23-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kary i opłaty za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z użytkowaniem dróg w orzecznictwie sądów administracyjnych

I. Regulacja ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych odnosząca się do opłat i kar, należnych i nakładanych za sytuowane w pasie drogowym obiekty niezwiązane z utrzymaniem i użytkowaniem dróg, realizuje ten cel polityki ustawodawcy, który został zawarty w art. 39 ust. 1 i ust. 3 ustawy i wyraża się w ścisłym reglamentowaniu możliwości zajęcia pasa drogowego. Tworząc warunki dopuszczalności lokalizowania w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i zajmowania pasa drogowego na te inne cele, ustawodawca generalnie uzależnił zajęcie pasa drogowego od zezwolenia zarządcy drogi. Stanowi ono tytuł prawny upoważniający określony podmiot do zajęcia na warunkach w nim określonych oznaczonej części pasa drogowego na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg .

W rozumieniu ustawy o drogach publicznych pas drogowy to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX