Kary dyscyplinarne dla nauczycieli akademickich - OpenLEX

Banasik Katarzyna, Kary dyscyplinarne dla nauczycieli akademickich

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/11-12/114-132
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli akademickich

Streszczenie

Nauczyciele akademiccy podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za przewinienia dyscyplinarne stanowiące czyny uchybiające obowiązkom nauczyciela akademickiego lub godności zawodu nauczyciela akademickiego. Niniejszego opracowanie koncentruje się na karach dyscyplinarnych, orzekanych wobec nauczycieli akademickich w postępowaniu dyscyplinarnym. Autorka poddaje szczegółowej analizie katalog kar dyscyplinarnych oraz uregulowania dotyczące zatarcia ukarania karą dyscyplinarną. W efekcie analizy dokonuje oceny aktualnych uregulowań prawnych i formułuje szereg postulatów de lege ferenda.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?