Jasiński Wojciech, Karnoprocesowa dopuszczalność dowodów uzyskanych w wyniku tortur (standardy strasburskie)

Artykuły
Opublikowano: PiP 2011/5/44-56
Autor:
Rodzaj: artykuł

Karnoprocesowa dopuszczalność dowodów uzyskanych w wyniku tortur (standardy strasburskie)

Możliwość wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych niezgodnie z prawem stanowi jedno z bardziej złożonych i nasuwających wątpliwości zagadnień prawa karnego procesowego. W ramach tej problematyki istotną kwestią jest status dowodów zebranych z naruszeniem zakazu tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania. Zasługuje ona na uwagę dlatego, że zakaz tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania pełni szczególną funkcję w systemie ochrony praw człowieka , a jednocześnie można współcześnie dostrzec dążenia do jego relatywizacji. Tłem dla tych dążeń są przede wszystkim działania Stanów Zjednoczonych realizowane w związku z tzw. wojną z terroryzmem .

W ramach europejskiego systemu ochrony praw człowieka kluczowe znaczenie dla określenia granic dopuszczalności wykorzystania w postępowaniu karnym dowodów uzyskanych z naruszeniem zakazu tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania ma niewątpliwie Europejska KonwencjaPraw Człowieka. Choć wprowadza ona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX