Karnoprawne konsekwencje złożenia przez dłużnika niepełnego lub nieprawdziwego wykazu majątku - OpenLEX

Ślebioda Ewelina, Karnoprawne konsekwencje złożenia przez dłużnika niepełnego lub nieprawdziwego wykazu majątku

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2019/4/77-95
Autor:
Rodzaj: artykuł

Karnoprawne konsekwencje złożenia przez dłużnika niepełnego lub nieprawdziwego wykazu majątku

Streszczenie

W artykule poruszono problemy interpretacyjne dotyczące tematyki związanej z ponoszeniem przez dłużnika odpowiedzialności karnej za złożenie niepełnego lub nieprawdziwego wykazu majątku w toku postępowania sądowego. Autorka prezentuje uregulowania cywilnoprawne dotyczące złożenia przez dłużnika wykazu majątku oraz analizuje charakter postępowania sądowego w ramach którego następuje złożenie owego wykazu. Następnie rozważa, jaką sankcją karnoprawną objęte jest złożenie przez dłużnika niepełnego lub nieprawdziwego wykazu majątku przed i po nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego na mocy ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. W konkluzji autorka stwierdza, że zarówno do 31 grudnia 2018 r., jak i od 1 stycznia 2019 r. wyżej opisane zachowanie dłużnika wiąże się z możliwością poniesienia odpowiedzialności karnej. Nadto autorka porusza zagadnienia związane z określeniem, które brzmienie ustawy jest względniejsze dla sprawcy oraz rozważa kwestie związane ze zbiegiem przepisów.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX