Karnoprawne aspekty zoofilii - OpenLEX

Krajewski Radosław, Karnoprawne aspekty zoofilii

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2015/4/40-51
Autor:
Rodzaj: artykuł

Karnoprawne aspekty zoofilii

Streszczenie

Zoofilia oznacza osiąganie satysfakcji seksualnej przez kontakty ze zwierzętami. W prawie polskim od niedawna jest ona przestępstwem jako jedna z postaci znęcania się nad zwierzętami. Odpowiedzialności karnej podlega także utrwalanie i rozpowszechnianie treści pornograficznych z posługiwaniem się zwierzętami. Perspektywa historyczna oraz porównawcza wskazują, że prawo przed wiekami, jak i aktualne regulacje innych państw także starały się, jak i czynią to obecnie, przeciwdziałać takiemu wykorzystywaniu zwierząt. To ich prawa są w tym zakresie głównym przedmiotem ochrony, ale równie istotnym jest obyczajność.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX