Kurzępa Bolesław, Karnoprawne aspekty ochrony polskiej granicy państwowej. Wykroczenia graniczne

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/2/85-101
Autor:
Rodzaj: artykuł

Karnoprawne aspekty ochrony polskiej granicy państwowej. Wykroczenia graniczne

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są wykroczenia związane z ochroną granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Omówiono w nim funkcjonujące w polskim porządku prawnym regulacje prawnokarne, które m.in. chronią nie tylko samą granicę, ale także interesy gospodarcze i społeczne państwa polskiego związane z przemieszczaniem się osób i towarów przez granicę. Ma to szczególne znaczenie z uwagi na fakt, że granica polska z Białorusią, Ukrainą i Rosją jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Niniejszy materiał stanowi kontynuację pierwszego artykułu, w którym omówione zostały przestępstwa graniczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX