Kurzępa Bolesław, Karnoprawne aspekty ochrony polskiej granicy państwowej. Przestępstwa graniczne

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2023/1/79-109
Autor:
Rodzaj: artykuł

Karnoprawne aspekty ochrony polskiej granicy państwowej. Przestępstwa graniczne

Streszczenie

Przedmiotem artykułu są przestępstwa związane z ochroną granicy państwowej Rzeczypospolitej Polskiej. Problematyka ta, do czasu ubiegłorocznych wydarzeń na granicy polsko-białoruskiej, nie cieszyła się specjalnym zainteresowaniem, zarówno autorów, jak i czytelników. Okazało się jednak, że spokój panujący dotychczas na naszych rubieżach, wcale nie musi być stanem danym raz na zawsze. W artykule omówiono funkcjonujące w polskim porządku prawnym regulacje prawnokarne, które m.in. chronią nie tylko samą granicę, ale także interesy gospodarcze i społeczne państwa polskiego związane z przemieszczaniem się osób i towarów przez granicę. Jest to o tyle istotne, że granica polska z Białorusią, Ukrainą i Rosją jest jednocześnie zewnętrzną granicą Unii Europejskiej. Materiał został podzielony na dwa odrębne artykuły. W pierwszym z nich omówione zostały przestępstwa graniczne, w drugim natomiast wykroczenia graniczne.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX