Daniluk Paweł, Karnoprawna ochrona autonomii uczestnika eksperymentu medycznego po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Artykuły
Opublikowano: PiP 2021/4/104-117
Autor:
Rodzaj: artykuł

Karnoprawna ochrona autonomii uczestnika eksperymentu medycznego po nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Z dniem 1.01.2021 r. wszedł w życie art. 1 pkt 66 ustawy z 16.07.2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw . Mocą tego przepisu w art. 58 ustawy z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (dalej: u.z.l.) dodano m.in. ust. 4 w brzmieniu: „Kto przeprowadza eksperyment medyczny bez wymaganej prawnie zgody albo zezwolenia sądowego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. W ten sposób w systemie polskiego prawa pojawił się nowy typ przestępstwa, który udziela karnoprawnej ochrony autonomii uczestnika eksperymentu medycznego, choć – o czym będzie jeszcze szerzej mowa – nie jest to jedyny przedmiot ochrony art. 58 ust. 4 u.z.l.

Autonomia uczestnika eksperymentu medycznego do 1.01.2021 r. podlegała tylko szczątkowej karnoprawnej ochronie. Ochrony tej udzielały dwa przepisy typizujące przestępstwa, a mianowicie art. 126a ust. 1 pkt 1 ustawy z 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (dalej: p.f.) i art. 192 § 1 k.k.

Pierwszy z tych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX