Kara upomnienia za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli akademickich - OpenLEX

Banasik Katarzyna, Kara upomnienia za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli akademickich

Artykuły
Opublikowano: PPP 2020/7-8/123-133
Autor:
Rodzaj: artykuł

Kara upomnienia za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli akademickich

Słowa kluczowe: kary dyscyplinarne, kara upomnienia, przewinienia dyscyplinarne, nauczyciele akademiccy, zatarcie ukarania karą dyscyplinarną, Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Przedmiotem opracowania jest kara upomnienia za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli akademickich, przewidziana w nowej ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce . Autorka najpierw analizuje kwestie dotyczące nałożenia kary upomnienia przez rektora, a następnie próbuje odpowiedzieć na pytanie, czy de lege lata kara upomnienia może zostać wymierzona nauczycielowi akademickiemu również przez komisję dyscyplinarną. W dalszej części opracowania autorka poddaje analizie instytucję zatarcia ukarania w przypadku kary upomnienia, wskazując niespójności istniejące w tej kwestii w obecnym stanie prawnym i proponując zmianę przepisów. Autorka wskazuje też na znaczenie ukarania nauczyciela akademickiego karą upomnienia.

Upomnienie jest jedną z kar dyscyplinarnych za przewinienia dyscyplinarne nauczycieli...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?