Mendrek Aneta, Jurysdykcja krajowa w sprawach o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Artykuły
Opublikowano: PPC 2022/3/477-489
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jurysdykcja krajowa w sprawach o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem

Słowa kluczowe: zatwierdzenie ugody mediacyjnej, jurysdykcja krajowa

1.Wprowadzenie

Kwestia jurysdykcji krajowej w sprawach o zatwierdzenie ugody mediacyjnej nie została wyraźnie uregulowania ani w przepisach europejskiego postępowania cywilnego, ani też w przepisach prawa krajowego.

W polskiej literaturze zagadnienie to nie było poruszane w publikowanym orzecznictwie. Wypowiedzi doktryny w tym przedmiocie również są bardzo nieliczne . Taki stan rzeczy jest zapewne wynikiem etapu rozwoju mediacji w Polsce i wciąż stosunkowo jeszcze niewielkiego procentu sporów cywilnych rozwiązywanych na tej drodze, a w konsekwencji stosunkowo nielicznych spraw o zatwierdzenie ugód mediacyjnych.

Zagadnienie jurysdykcji krajowej w sprawach o zatwierdzenie ugody mediacyjnej można rozważać z różnych perspektyw. Po pierwsze należy zauważyć, że ocena tego zagadnienia jest możliwa z punktu widzenia różnych aktów prawnych europejskiego prawa procesowego cywilnego, międzynarodowego publicznego oraz prawa krajowego. Zatem...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX