Kmiecik Zbigniew R., Kotulska Magdalena, Jeszcze o rodzajach opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Artykuły
Opublikowano: ST 2017/1-2/94-108
Autorzy:
Rodzaj: artykuł

Jeszcze o rodzajach opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym

Artykuł omawia problematykę rodzajów opieszałości organów administracji publicznej w ogólnym postępowaniu administracyjnym, przedstawiając jednocześnie rozwiązania prawne obowiązujące w tym zakresie, ich ocenę i proponowane kierunki zmian. Artykuł zawiera obszerny przegląd poglądów doktryny na temat sposobów ujmowania poszczególnych przejawów opieszałości organów administracji publicznej, ich wnikliwą analizę i autorskie definicje pojęć, takich jak niezałatwienie sprawy w terminie, bezczynność, milczenie oraz przewlekłe prowadzenie postępowania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX