Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego - OpenLEX

Gurgul Józef, Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/11/94-122
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego

Streszczenie

Autor polemizuje z wybranymi orzeczeniami Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych oraz przedstawicielami nauki procesu karnego w przedmiocie wykładni i stosowania przede wszystkim art. 171 § 7 Kodeksu postępowania karnego. Za punkt wyjścia do dyskusji przyjmuje od ponad 100 lat w doktrynie procesu karnego zadomowiony pogląd, że zasada prawdy materialnej jest najwyższą i z tej racji pozostałe zasady są jej podporządkowane. W tym kontekście krytykuje wykładnię tegoż przepisu oraz praktykę orzeczniczą, w myśl której automatycznie miałoby się odrzucać – jako niedopuszczalny – dowód z zeznań (wyjaśnień) nietrzeźwego świadka (podejrzanego), który wprawił się w ten stan bez wiedzy i udziału przesłuchującego. Art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. tymczasem stanowi, że dowód z zeznań nietrzeźwej (odurzonej narkotykami) osoby, tylko wtedy jest wykluczony, kiedy przesłuchujący celowo zaaranżował upicie świadka i zrobił to „w związku” z przesłuchaniem. Art. 171 § 7 należy do wyjątków od zasady, że najważniejsza jest prawda, przeto musi być interpretowany ściśle. Rozszerzająca wykładnia jest niedopuszczalna. Argumenty autora są poparte autentycznymi przykładami ze znanej mu praktyki.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX