Jednorazowe świadczenie z ustawy "Za życiem" - OpenLEX

Kobak Maciej, Jednorazowe świadczenie z ustawy "Za życiem"

Artykuły
Opublikowano: PPP 2021/3/26-39
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jednorazowe świadczenie z ustawy "Za życiem"

Słowa kluczowe: pomoc rodzinie, zabezpieczanie społeczne, choroba dziecka, upośledzenie dziecka

1. Zgodnie z zasadą wyartykułowaną w art. 71 ust. 1 Konstytucji RP każda rodzina ma zagwarantowane prawo do szczególnej pomocy, jeżeli znajdzie się w trudnej sytuacji materialnej lub społecznej. Ze zbioru możliwych układów faktycznych, w których taka pomoc powinna zostać udzielona, jako zasługujące na indywidualną artykulację uznano stan ciąży oraz macierzyństwo. Na ponadstandardową pomoc ze strony władzy publicznej może bowiem liczyć matka przed i po urodzeniu dziecka (art. 71 ust. 2 Konstytucji RP), przy czym jej zakres ma określać ustawa.

Przedmiotem dalszych uwag będzie jedna z form takiej pomocy: przewidziane przepisami ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX