Jednokrotne przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. - zasada czy wyjątek? - OpenLEX

Kierski Michał, Jednokrotne przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. - zasada czy wyjątek?

Artykuły
Opublikowano: Prok.i Pr. 2018/11/87-93
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jednokrotne przesłuchanie pokrzywdzonego w trybie art. 185a k.p.k. - zasada czy wyjątek?

Streszczenie

Zasadniczym celem niniejszej publikacji jest prezentacja problematyki kilkukrotnego przesłuchania małoletniego pokrzywdzonego w warunkach, o których mowa w art. 185a k.p.k. Autor szczegółowo omawia wątpliwości, jakie pojawiają się w praktyce prokuratorskiej w związku ze stosowaniem ww. przepisu, analizuje najważniejsze orzeczenia Sądu Najwyższego w przedmiocie zeznań małoletnich, a także porusza kwestię zjawiska tzw. wtórnej wiktymizacji pokrzywdzonego w wyniku przesłuchania.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX