Jasiński Wojciech, Jawność zewnętrzna posiedzeń sądowych w polskim procesie karnym

Artykuły
Opublikowano: PiP 2009/9/70-81
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jawność zewnętrzna posiedzeń sądowych w polskim procesie karnym

Jednym z niekwestionowanych wymogów współczesnego procesu karnego jest jego jawność zewnętrzna. Najdobitniejszym tego dowodem jest uwzględnienie nakazu publicznego rozpoznania sprawy karnej w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych (art. 14 ust. 1) oraz Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 6 ust. 1). Akty te wyznaczają uniwersalny zakres minimum praw i wolności jednostki. Rangę wskazanego standardu trafnie natomiast oddają słowa J. Benthama i C. Beccarii, którzy podkreślali, że tajność jest środkiem ochrony tyranii .

W polskiej doktrynie procesu karnego kwestia możliwości udziału publiczności w postępowaniu przed sądem była przedmiotem refleksji głównie w odniesieniu do rozprawy. Zagadnieniem, które nie doczekało się w literaturze szerszego komentarza, jest natomiast możliwość udziału publiczności w posiedzeniach sądu. Poruszane było ono przede wszystkim na marginesie rozważań nad innymi kwestiami proceduralnymi, rzadko...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX