Kędzior Aleksandra, Jawność i transparentność postępowania administracyjnego

Artykuły
Opublikowano: PPP 2018/1/40-54
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jawność i transparentność postępowania administracyjnego

Słowa kluczowe: jawność, transparentność, zasady prawa, zasady postępowania administracyjnego, zasada jawności

1.Wstęp

Postępowanie administracyjne reguluje postępowanie przed organami administracji publicznej należących do właściwości tych organów spraw indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych. Aby umożliwić uczestnikom postępowania możliwość zapoznania się z wszelkimi informacjami, dokumentami ich dotyczącymi oraz szansę na podjęcie przez nich działań – została sformułowana i zapisana w przepisach prawa zasada jawności i transparentności postępowania administracyjnego. Jej celem jest również zagwarantowanie rzetelności oraz przejrzystości prowadzonego postępowania, a także przyznanie stronom możliwości samodzielnej kontroli nad działaniami organów administracji.

2.Pojęcie zasad prawa

Termin „zasady prawa” jest terminem rozumianym wieloznacznie. Zasady prawa administracyjnego rozciągają się na całość działania administracji, co sprawia, że wyliczenie ogólnych zasad prawa administracyjnego...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX