Wojdała Magdalena, Jak wychować sukcesora?

Artykuły
Opublikowano: PPlus.2016/4/82-84
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jak wychować sukcesora?

Sukcesja gospodarcza obejmuje trzy zasadnicze etapy. Przyjrzyjmy się pierwszemu z nich – przygotowaniu do sukcesji. Jak zaplanować sukcesję gospodarczą?

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX