Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać dochody zrealizowane na przełomie okresu sprawozdawczego? - OpenLEX

Wołczak Barbara, Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać dochody zrealizowane na przełomie okresu sprawozdawczego?

Artykuły
Opublikowano: FK 2012/6/68-69
Autor:
Rodzaj: artykuł

Jak w sprawozdaniu Rb-27S wykazywać dochody zrealizowane na przełomie okresu sprawozdawczego?

Ustawa z 27.08.2009 r. o finansach publicznych nakazuje w art. 33 ust. 1 oraz art. 34 prowadzić gospodarkę środkami publicznymi w sposób jawny i przejrzysty. Służyć temu mają między innymi sporządzane przez jednostki samorządu terytorialnego sprawozdania z wykonania procesów związanych z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowywaniem, w szczególności:

gromadzeniem dochodów i przychodów publicznych,

wydatkowaniem środków publicznych,

finansowaniem potrzeb pożyczkowych budżetu państwa,

zaciąganiem zobowiązań angażujących środki publiczne,

zarządzaniem środkami publicznymi,

zarządzaniem długiem publicznym,

rozliczeniem z budżetem Unii Europejskiej.

Na podstawie przepisów ustawy o finansach publicznych Minister Finansów wydał rozporządzenie z 3.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej . Na podstawie tego rozporządzenia jednostki samorządu terytorialnego sporządzają co miesiąc sprawozdanie Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX