Iudex impurus. Wyłączenie z mocy samej ustawy sędziego objętego zarzutem wadliwego powołania lub przejścia na wyższe stanowisko... - OpenLEX

Gudowski Jacek, Iudex impurus. Wyłączenie z mocy samej ustawy sędziego objętego zarzutem wadliwego powołania lub przejścia na wyższe stanowisko sędziowskie

Artykuły
Opublikowano: PS 2022/5/7-26
Autor:
Rodzaj: artykuł

Iudex impurus. Wyłączenie z mocy samej ustawy sędziego objętego zarzutem wadliwego powołania lub przejścia na wyższe stanowisko sędziowskie

Słowa kluczowe: wyłączenie z mocy ustawy sędziego objętego zarzutem wadliwego powołania, status sędziego

1. Jest kilka powodów, które nakazują powrót do problematyki bezstronności sędziego, jego ustrojowego umocowania, wiarygodności oraz odpowiedzialności za powolny, ale coraz bardziej widoczny upadek władzy sądowniczej. Są to powody o znaczeniu fundamentalnym dla wymiaru sprawiedliwości, ustrojowe i czysto dogmatyczne, ale także bardziej „przyziemne”, zgoła warsztatowe, wynikające z codziennej praktyki oraz przejawów jej deformacji i spychania na procesowe manowce. O refleksję apelują również zaangażowani, wytrawni i uważni obserwatorzy sceny sądowej, sugerując, że rozważania nad przesłankami pojęciowymi i aksjologicznymi bezstronności stają się obecnie powinnością nie tylko intelektualną, lecz także etyczną . Warto wyjść tym apelom naprzeciw .

Bezstronność sędziego – akcentowano to już tysiące razy – jest esencją sprawiedliwości i najcenniejszym atrybutem władzy sądowniczej . Prawo,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX